Mahajans (Kullavis)

The Kullavis of this Devasthan are the Madhwa follower Gaud Saraswat Brahmins of only VATSA and KAUDINYA gotras.They reside in Goa, Maharashtra, Karnataka, Kerala etc.

SURNAMES OF MAHAJANS / KULLAVIS:

Acharya, Asnodkar, Audi, Audhani, Balagi, Baliga, Balle, Barad, Bene, Bhat, Bhat Fondekar, Bhat Mathkar, Bhandarkar, Bhandiye, Bhangui, Biche (Kamat Bambolkar), Bichu, Borkar, Burye, Chittal, Dabholkar, Dalal, Dhond, Devimanekar, Founs, Fowkar, Ghodekar, Ghoting, Ghurye, Goli, Joius, Juvekar, Juwarkar, Kalangutkar, Kamat, Kandolkar, Kapdi/Capdi, Kare, Karnataki, Kharangate, Keni/Keny/Quenim, Keni Robol, Kirtani, Kunkalienkar/ Cuncolienkar, Mahale, Malaye, Mallya, Massurekar (Kulkarni), Matha, Mauje, Maujekar, Mirye, Murkunde, / Naik / Nayak/ Naique, Pai, Pai Angle, Pai Bhale, Pai Budbude, Pai Khot, Pai Khote, Pai Kochikar, Pai Lotlikar, Pai Thote, Papad, Prabhu, Prabhu Konkar, Rao, Rataboli, Sadekar, Sambari/Sambary, Sankav, Sarmalkar, Shanbhag, Shenvi/Shenoy, Shenvi Lotlikar, Shenvi Kavlekar, Shenvi Kossambe, Shenvi Silimkhan, Shenvi Talaulikar, Shetye, Sinakar, Sonde, Sukerkar, Virginkar, Wakade.